Share

הרשמה/כניסה לאתר

לכניסה לאתר הקש כאן

שכחת/ה סיסמא הקש כאן
להרשמה לאתר הקש כאן

תגובות אחרונות

מאמרים

חייו ופועלו של ישעיהו (שייק'ה) רוזנברג ז

חייו ופועלו של ישעיהו (שייק'ה) רוזנברג ז"ל

 חייו ופועלו של ישעיהו (שייק'ה) רוזנברג ז"ל היו רצף
בלתי פוסק של מסירות ונתינה - לתלמידיו בביה"ס בזק,
לחבריו לעבודה בבזק ולמערך הטלפוניה בארץ. שייק'ה
המורה הקנה לעשרות תלמידיו את אבני היסוד של
הטלקומוניקציה. בזכות שייק'ה איש העשייה זכו טכנאי
בזק לוועד עובדים משלהם - ועד עובדי ההנדסה. ומעל
הכול היה שייק'ה חבר אמיתי לתלמידיו ולחבריו לעבודה.
בפברואר השנה נפטר שייק'ה לאחר התמודדות ארוכה עם
מחלה קשה. בן 75 היה במותו.    
 
החיים לא פינקו את שייק'ה רוזנברג. הוא עלה לארץ מפולין כנער. משפחתו,
אשר הייתה אמורה להגיע בעקבותיו, נקלעה להתפתחויות הטרגיות באירופה עם
פרוץ מלחמת העולם השנייה ונספתה בשואה.
לאחר שהתייתם הוא נאלץ לעבוד לפרנסתו כחניך בבתי המלאכה של הדואר
הבריטי, שם למד את רזי הטלפוניה, ואילו בלילות למד והשלים את השכלתו
התיכונית בלימודי ערב. בימי ההגנה ובמלחמת השחרור שירת שייק'ה ביחידת
הקשר, שימש כקצין קשר מחוזי בחטיבת ירושלים והיה ממקימי אגף ההנדסה של
דואר ישראל.    
 
לפרק ולהרכיב טלפון בעיניים עצומות 
בתחילת שנות ה- 50, כאשר הקים יקותיאל פקטה את ביה"ס לתקשורת רדיו
וטלפון בירושלים (לימים ביה"ס "בזק"), הצטרף שייק'ה לצוות ההוראה ולימד
את מקצועות הטלפוניה במשך רוב שנות פעילותו של בית הספר. שייק'ה לימד
יותר מ- 40 מחזורים של ביה"ס בזק, ורוב הטכנאים בחברה נמנו עם תלמידיו.
נהוג לספר כי כל תלמידיו יודעים לפרק ולהרכיב טלפון בעיניים עצומות. "הוא
היה כמו רבי בישיבה", מעיד איציק ריבלין, תלמידו של שייק'ה מהמחזור
החמישי, על הלהט של שייק'ה אשר סחף את תלמידיו בכיתה כשהסביר על קווים
ומרכזיות טלפון. "שייק'ה ידע לדרוש מהתלמידים", אומר ריבלין, "אבל הוא
היה גם חבר שלנו. הקשר האישי איתו התחיל ברגע שהכירו אותו".   
 איש רב-פעלים
שייק'ה לא היה רק איש הוראה ותיאוריה, אלא גם איש עשייה אשר מילא שורה
נכבדה של תפקידים מקצועיים וציבוריים. בין היתר דאג גם לקידומם המקצועי
של חבריו הטכנאים בבזק: ביוזמתו הוקם ועד עובדי הנדסה, בנפרד מעובדי דואר
ישראל. מסירותו לעובדים הביאה לבחירתו כיו"ר הראשון של ועד עובדי ההנדסה,
ומעורבותו נמשכה גם לאחר מכן כחבר פעיל בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.   
 מורה לחיים
לתלמידיו ולחבריו של שייק'ה נותר רק סיפור דמותו של מורה לחיים. "כל אלה
שמחזיקים את חברת בזק הם תלמידים של שייק'ה", אמר בהספדו דני רוזן, מנכ"ל
משרד התקשורת כיום ותלמידו של שייק'ה בביה"ס בזק.   
 

מתוך מאמר שנכתב בעיתון מידע בזק, גיליון  אוגוסט 143
 


Powered by Artvision | Truppo Websites